Hirven metsästyskaudella 2020 on aiheellista palautta mieleen hirvien metsästystä koskevat suositukset.

Viron metsästäjien yhdistyksen suositukset hirvien valinnalle: Metsästyksen järjestämisessä ei tulisi keskittyä niinkään siihen, kuinka paljon niitä metsästetään, vaan siihen, pysyvätkö he metsästysalueella oikealla tiheydellä ja sukupuolijakaumarakenteessa. Vahingot ja kontrollivirheet eivät johdu niinkään väestötiheydestä, vaan virheellisestä arviosta runsaudesta, mikä johtaa virheelliseen arvioon metsästystarpeen ja järjestäytyneen metsästyksen tarpeelle. Hirven vaikutusten tuntemus metsästysalueittain ja metsästysyhdistysten yhteistyö on välttämätöntä […]