Tietosuojakäytäntö

1. Henkilötietojen pääkäsittelijä on OÜ Tharapita Design (E.Kitse 8, Tartu, rekisteritunnus 12813033). Tietosuojaasiantuntijaksi on nimitetty Kaupo Noormaa, jonka sähköpostiosoite on kaupo[at]tharapita.eu

2. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Viron ja Euroopan unionin lainsäädäntöä.

3. Rekisterinpitäjä kerää seuraavat henkilötiedot: nimi, sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ostohistoria.

4. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: ostoanalyysien tekemiseen, tavaroiden myyntiin ja palveluiden tuottamiseen, asiakkaan kanta-asiakasohjelman palvelemiseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tiedustella, analysoida, lajitella ja ottaa näytteitä tietokannassa olevista henkilötiedoista.

5. Rekisterinpitäjä ei luovuta saamiaan tietoja kolmansille osapuolille. Tharapita Design OÜ palvelut, sis. digitaaliset palvelut eivät ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille.

6. Asiakasohjelmaan liittymällä asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Rekisterinpitäjälle välitetyt henkilötiedot suojataan ja käsitellään luottamuksellisina tietoina, mukaan lukien verkkokaupan tilausympäristöön tallennetut asiakkaasta ja hänen tilauksistaan ​​tallennetut tiedot. Asiakkaan ja pankkien sekä korttimaksukeskuksen välinen tietoliikenne on salattua, mikä varmistaa asiakkaan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden. Rekisterinpitäjällä ei ole pääsyä asiakkaiden luottamuksellisiin pankki- ja maksukorttipyyntöihin.

7. Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki toimenpiteet, mukaan lukien tietotekniikan ja organisatoriset toimenpiteet, kerättyjen henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy tietojen muokkaamiseen ja käsittelyyn on rajoitettu valtuutetuille henkilöille.

8. OÜ Tharapita Design voi valtuuttaa muut oikeushenkilöt (valtuutetut käsittelijät) käsittelemään henkilötietoja edellyttäen, että tällaisen käsittelijän kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan käsittelijä on velvollinen pitämään käsiteltävät henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistamaan henkilötietojen suojan. henkilötietoja laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Tällaisia ​​valtuutettuja käsittelijöitä ovat kassaohjelmistopalvelujen tarjoajat, ohjelmistokehityskumppanit, logistiikkapalvelujen tarjoajat ja markkinointipalvelujen tarjoajat.

9. Päivitetyn luettelon valtuutetuista käsittelijöistä toimittaa Tharapita Design OÜ asiakkaan saataville asiakkaan kirjallisen pyynnön perusteella Tharapita Design OÜ:lle osoitteeseen E.Kitse 8, Tartu 51011 tai sähköpostiosoitteeseen kaupo[at]tharapita.eu

10. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja ja tarkistaa itseään koskevat tiedot, pyytää pääsyä henkilötietoihin, pyytää oikaisuja henkilötietoihinsa, pyytää henkilötietojen rajoittamista, pyytää henkilötietojen siirtoa, automatisoituun tietojen käsittelystä, oikeus valvontaviranomaisen arvioon. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä antamastaan ​​lupa käsitellä henkilötietoja. Tietojen saamiseksi ja henkilötietojensa tarkistamiseksi asiakkaan tulee lähettää kirjallinen hakemus osoitteeseen kaupo[at]tharapita.eu

11. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaalle uutiskirjeitä, mukaan lukien tyytyväisyyskyselyjä ja tarjouksia asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai tekstiviestitse vain, jos asiakas on antanut siihen etukäteen suostumuksensa asiakasohjelmaan liittyessään tai itse palveluympäristö.

12. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa lähetetyt tarjoukset ja uutiskirjeet lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kaupo[at]tharapita.eu tai noudattamalla sähköpostissa olevia ohjeita.

13. Asiakas voi milloin tahansa tarkistaa henkilötietonsa ja muuttaa niitä osittain lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kaupo[at]tharapita.eu. Asiakas lähettää kerättyjen henkilötietojen poistamista koskevan kirjallisen pyynnön osoitteeseen kaupo[at]tharapita.eu Kerättyjen henkilötietojen poistamiseksi asiakkaan tulee lähettää kirjallinen pyyntö osoitteeseen kaupo[at]tharapita.eu

14. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus OÜ Tharapita Designin tietosuojavastaavalle, tietosuojaviranomaiselle tai tuomioistuimelle, jos rekisteröity havaitsee, että hänen oikeuksiaan on rikottu henkilötietojen käsittelyn aikana. Tietosuojalautakunnan (AKI) yhteystiedot löytyvät AKI:n verkkosivuilta: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon. Tietosuojalautakunnan (AKI) yhteystiedot löytyvät AKI:n verkkosivuilta: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

15.Rekisterinpitäjä muuttaa ja/tai poistaa asiakastietoja sen jälkeen, kun asiakas on tunnistettu.

16. Asiakkaan henkilötietojen säilyttämisen määräaika on viisi vuotta viimeisestä ostoksesta.

17. Jos henkilötietoja käsitellään uuteen tarkoitukseen, joka poikkeaa siitä tarkoituksesta, johon tiedot alun perin kerättiin, tai jos tietojen kerääminen ei perustu tutkittavan suostumukseen, Tharapita Design OÜ harkitsee huolellisesti tällaista käsittelyä. Selvittääkseen, onko henkilötietojen käsittely uutta tarkoitusta varten sen tarkoituksen mukaista, jota varten henkilötiedot alun perin kerättiin, Tharapita Design OÜ ottaa huomioon muun muassa:

(1) yhteydet niiden tarkoitusten välillä, joita varten henkilötiedot kerättiin, ja aiotun jatkokäsittelyn tarkoituksen välillä;

(2) Henkilötietojen keruun konteksti, ensisijaisesti rekisteröidyn ja Tharapita Design OÜ välinen yhteys;

(3) henkilötietojen tyyppi;

(4) suunnitellun jatkokäsittelyn mahdolliset seuraukset rekisteröidyille;

(5) Asianmukaisten turvatoimenpiteiden olemassaolo. OÜ Tharapita Design voi yksipuolisesti muuttaa tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä Asiakkaalle vähintään 2 viikkoa etukäteen.

OÜ Tharapita Design voi tehdä yksipuolisia muutoksia tietosuojaselosteen ehtoihin lain mukaisesti. OÜ Tharapita Design ilmoittaa rekisteröidyille muutoksesta OÜ Tharapita Designin verkkosivuilla tai muulla tavalla.

18. OÜ Tharapita Design käyttää verkkosivuillaan evästeitä, mukaan lukien Google Analytics ja Hotjar, tiedottaen asiakkaalle ja pyytääkseen hänen suostumustaan.