EJS osaleb riikliku loomatauditõrje programmi raames korraldatavas linnugripi seires

Pardid

EJS osaleb riikliku loomatauditõrje programmi raames korraldatavas linnugripi seires. Selle käigus koguvad jahimehed kütitud veelindudelt 200 proovi.

„Linnugripp on saanud üheks kaasaja globaalprobleemiks, mis ei tunne riigipiire. Jahimehed on ressursi kasutajatena ja kaitsjatena huvitatud, et lindude populatsioonid oleksid terved ja elujõulised, mistõttu anname oma panuse riikliku loomatauditõrje programmi täitmisele,“ ütles EJS-i tegevjuht Tõnis Korts.” “Märkimisväärne on, et vabatahtlikkuse alusel koguvad suure osa proovidest jahikülalisi võõrustavad organisatsioonid”, lisas Korts.

Lindude gripi uurimiseks võetakse hiljuti hukkunud või kütitud linnult proovid vastavalt juhendile. Proovid toimetatakse maakondlikesse veterinaarkeskustesse, kust nad saadetakse analüüsimiseks edasi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laborisse.

„Nii nagu sigade Aafrika katku tõrjel, on ka linnugripi seires jahimehed asendamatud partnerid,“ kommenteeris olukorda VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup. „Jahimeestelt ootame sel hooajal linnugripi analüüsimiseks 200 proovi, mis võetakse valdavalt riskigruppi kuuluvatelt kütitud ja hukkunud hanelistelt,” lisas ta.

Lisainfo
Tõnis Korts
EJS-i tegevjuht
511 8673